Interierové dvere
  • jednokrídlové interierové dvere
  • buk
  • sklo krizet s hlinikovou lištou
Interiérové dvere
  • jednokrídlové interierové dvere bezfalcové
  • dyhované dubové
  • bielený dub
  • sklo mliečne
Interiérové dvere
  • dvojkrídlové interierové dvere
  • borovica
  • sklo dymové
Mapa stránky

Drevo ako stavbebný materiál

Slovensko disponuje bohatým kultúrnym dedičstvom ľudovej architektúry a jedinečnosťou vo variabilite regionálnych výtvarno-konštrukčných prvkov stavieb, nakoľko územie Slovenska predstavuje hranicu medzi severoeurópskou zónou drevených stavieb a zónou kamennej architektúry južnej Európy.
 

Základné stavebné materiály v historickom kontexte

Medzi základné stavebné materiály v historickom kontexte používané na území Slovenska patrili drevo, kameň a hlina, pričom hlina nachádzala uplatnenie v nížinných oblastiach v surovom alebo pálenom stave, a ostatné územie je príznačné používaním dreva alebo dreva v kombinácii s kameňom, a z toho vyplývajúcich stavebných technológií a stavebných konštrukcií. Výlučnosť kameňa a pletených konštrukcií ako stavebných materiálov nadobúda regionálny a územne osobitý charakter.
 

Podhorské a horské regióny Slovenska

Drevo sa používalo ako stavebný materiál v podhorských a horských regiónoch Slovenska, napríklad aj vo Vysokých Tatrách, pričom sa vychádzalo z regionálnej dostupnosti tejto suroviny. Regionálne architektonické detaily sú špecifické svojimi typmi, variantami a subvariantami vo svojej farebnej dekorácii, profilácii drevených prvkov, objemovej a tvarovej typológii, v dispozičnom riešení a integritou s hospodárskymi budovami, resp. združovaním jednotiek do celkov s väzbou na kultúrno-historický vývoj. Pôvodné ľudové stavebné objekty, ktoré pretrvali do súčasnosti v rôznom stupni zachovanosti, nie sú vyhovujúce z hľadiska požiadaviek súčasných platných normatívov na tepelnetechnickú ochranu stavebných objektov, a preto si vyžadujú dodatočné stavebno-konštrukčné a tepelno-technické úpravy.
 

Trendy v súčasnosti a použitie historických motívov

Stolárstvo Kendra sa nachádza na podhorí Vysokých Tatier a v Tatrách bola odjakživa architektúra spojená s drevom. Pravdepodobne práve preto, že ho tu bol dostatok a aj vďaka jeho vlastnostiam a výdrži odolať náročným poveternostným podmienkam. Teraz je situácia trošku iná, drevo si už nemôžu vyťažiť obyčajní ľudia bez povolení a tak sa stavia z materiálov dostupných na trhu. Kde-tu nájdeme aj drevené domy a miestami vídame aj väčšie, napríklad apartmánové domy v štýle trámových konštrukcií. Ubytovanie v apartmánoch v tomto duchu je veľmi populárne, hlavne preto, že drevo dotvára atmosféru potrebnú pri oddychu. Pre región Tatier je tiež prínosom, že sa zachováva príjemný a vkusný štýl pôvodnej architektúry.

Nasledujúci článok: Výhody dverí z masívu!

Dovoz a montáž na celom území Slovenska

Výrobky dovezieme až na miesto určenia po celom území Slovenska.
Samozrejme výrobky, ktoré si vyžadujú odbornú montáž (interierové dvere, kuchynské linky, obklad schodov ...) odborne namontujeme.

Rodinný dom Poprad - Matejovce - dvere

Interierové dvere s oblôžkovou zarubňou z borovice,  povrchová úprava interierovým lakom Croma

Rodinný dom Poprad - Matejovce - kuchyňa

Rohová kuchyňa, skrinky odtieň kalvados,  dvierka foliovane.

Rodinný dom Poprad - Gánovce - schodište

Stolárstvo Štefan KENDRA
KENdoor style, s.r.o Veterná 460/13, 05801 Ganovce
Prevádzka:Kravany 237, 05918 Kravany okres POPRAD
Tel. č. +421 (0)905 904 332